Toplayın

Varlıklarınızı tek bir merkezde toplayın

Docunomy, fiziksel ve dijital olarak farklı kaynaklarda üretilen belge, ses, video, resim vb. tüm varlıklarınızın, merkezi bir noktada toplanmasını sağlar.